201912.27
9

Psikologların Yasal Statüsü Hakkında Bir Değerlendirme

Psikoloji, insanın gözle görülür davranışlarını ve zihninden geçen iç yaşantılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ülkemizde psikoloji bilimini lisans düzeyinde konu edinen iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Psikoloji”dir. Ülkemizde psikologlar, avukatlar ya da doktorların sahip olduğu gibi bir meslek yasasına sahip değildir. Bu sebeple mesleki güvenceleri zayıftır. Psikolog olmayan kimseler de mesleği…