202104.26
0

Marka Lisans Sözleşmesi

Marka en basit ifadeyle bir işletmenin mal veya hizmetini diğerinden ayırmaya yarayan işarettir. İşletmeler, markaları sayesinde sattıkları malları ya da sundukları hizmetleri bireyselleştirmekte ve diğer işletmelerinkilerden farklılaştırmaktadır. Marka hakkı mutlak bir hak olup, herkese karşı ileri sürülebilir. Dolayısıyla herkes marka hakkının sağladığı korumaya, bu hakkın çizdiği sınırlara riayet etmeli; markayı ancak sahibinden usulüne uygun aldığı…

202104.10
0

Aile Danışmanlığı ve Aile Danışma Merkezi

4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre aile danışmanının vereceği hizmetler, aile danışmanının alacağı eğitim ve aile danışma merkezinin fiziki özellikleri ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Öncelikle cevaplanması gereken soru, aile danışmanı olabilmek için hangi…