202104.10
0

Aile Danışmanlığı ve Aile Danışma Merkezi

4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre aile danışmanının vereceği hizmetler, aile danışmanının alacağı eğitim ve aile danışma merkezinin fiziki özellikleri ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.

Öncelikle cevaplanması gereken soru, aile danışmanı olabilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gereklidir?


Aile danışmanı olabilmek için psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde ve en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak gereklidir.


Aile danışmanı olabilmek için alınması gerekli eğitime baktığımızda ise öncelikle eğitim alınacak yerin Milli Eğitim BakanlığıYÖK veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülmesi şarttır. Bunlardan biri tarafından uygun görülmeyen eğitimler geçersiz olacaktır. İkinci olarak eğitimin en az 300 saati teorik olmalıdır. Buna ek olarak 150 saat de uygulamalı ders olmalıdır ve bunların en az 30’u süpervizyon eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Sonuç olarak aldığınız eğitimin 450 saat olması gereklidir.


Peki aile danışmanlığı merkezi açabilmek için kaç kişi gereklidir?


Aile danışmanlığı merkezi açabilmek için 3 kişi gereklidir. Bunlardan ilki aile danışmanı, ikincisi meslek elemanı, sonuncusu da büro personelidir. Aile danışmanı olmak için yukarıda sayılan şartları sağlamak gerekir. Meslek elemanı olarak ayrı bir kategori açılmışsa da; esasında aile danışmanı olanlar da meslek elamanı sayılmaktadır.


Bu sebeple bir meslek elemanı bir aile danışmanı yerine iki tane aile danışmanı yeterlidir diyebiliriz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus aile danışmanlarının farklı lisanslardan mezun olmasıdır. (Biri psikoloji diğeri sosyoloji gibi)


Bunlara ek olarak bir de merkezin temizliği vs. işlerden sorumlu bir büro personeli (sekreter) gereklidir. Sonuç olarak aile danışmanlığı merkezi açabilmek için 3 kişi gerekmektedir.


Aile danışmanlığı merkezi nasıl bir yer olmalıdır?


Aile danışmanlığı merkezi için merkezde asgari iki oda olmak zorundadır. Bunlar görüşme odası ve bekleme odasıdır. Bunların arasında birbirlerine ses geçirmeyecek düzeyde yalıtım yapılması şarttır. Bu odalara ilaveten yönetici odası, çocuk odası, eğitim-toplantı salonu, tuvalet, mutfak, depo, arşiv ve benzeri bölümler bulunur.

Son olarak, aile danışmanlığı merkezi açabilmek için nereye başvurulur?


Aile danışmalığı merkezini açabilmek için orada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur.