Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Borç ilişkisi, iki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını öngören bağ şeklinde tanımlanır. Bu borç ilişkisi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir.

Uygulamada en çok rastlanan şekli sözleşmelerdir. Satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kefalet sözleşmesi gibi çeşitli sözleşmeler, taraflar arasındaki borç ilişkisini doğurmaktadır. Kira alacaklarının tahsili gibi uyuşmazlıklar borçlar hukukunu yakından ilgilendirmektedir. Borç ilişkilerine çoğu zaman kaynak teşkil eden sözleşmeler, belirli tiplerle sınırlı değildir. Çok fazla sayıda sözleşme ve her olayın kendi şartlarına göre değişen düzenlemeler olmaktadır. Sözleşmelerin düzgün hazırlanması, ileride çıkabilecek sorunların daha borç ilişkisi kurulurken önlenmesi demektir.

Sözleşmelerin yanı sıra haksız fiiller de borcu doğuran diğer bir kaynaktır. Çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkan zararlarınızın tazmini, haksız fiil hükümlerince mümkün olabilmektedir.

Özgen Hukuk, borçlar hukukuna dair hukuki ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve dava hallerinde avukatlık hizmeti sağlamaktadır.