201810.16
0

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma

2016 yılının Kasım ayında çıkan bir yönetmelik ile doğum yapan kadın işçiler için kısmi süreli çalışma mümkün hale gelmiştir. Doğum yapan kadın işçi vereceği bir dilekçe ile, işverenin bu konuda onay vermesine gerek olmaksızın kısmi süreli çalışma yapabilmektedir. Bu düzenlemeyle tam zamanlı çalışan annelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmesi amaçlanmıştır. Esasen bu düzenlemeden sadece doğum yapan kadın işçinin değil; aynı zamanda eşi doğum yapan erkek işçinin de yararlanması mümkündür.


Kısmi süreli çalışmadan kasıt işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmadır. Örnek vermek gerekirse; haftanın 45 saati çalışan bir işçi için 30 saate kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak adlandırılacaktır.


Kısmi süreli çalışma yapabilmek için ilk şart, kısmi süreli çalışmak isteyen işçinin eşinin çalışıyor olmasıdır. Eşi çalışmayan işçinin bu haktan yararlanması mümkün değildir. 


İkinci şart kısmi çalışma talebinin yazılı şekilde işverene ulaştırılmasıdır. Kısmi çalışma yapmak isteyen işçi bir dilekçe ile ve kısmi çalışma planıyla birlikte işverenine başvurmak durumundadır. Bu başvuru kısmi çalışmanın başlamasından en az 1 ay önce yapılmalıdır. Kısmi çalışma planı işçinin isteğine göre hazırlanabilir. İşçi haftanın kaç günü ve kaç saat çalışacağına kendisi karar verebilmektedir.


Kısmi çalışma isteğine dair taleple birlikte işçi, eşinin çalıştığına dair bir belgeyi de işverene sunmak mecburiyetindedir.


Son olarak kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Yani başka bir deyişle işçi çalıştığı güne tekabül eden ücrete hak kazanacaktır.