◊ Tapu İptali / Tescili

◊ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

◊ Kamulaştırma

◊ Müdahalenin Men’i

◊ Ecrimisil Davaları

◊ Kooperatiflere İlişkin Davalar

◊ İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak

◊ Kira / Tahliye