Hukukta hak ve borç altında girebilen varlıklara “kişi” denir. Kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır. Gerçek kişiler sadece insanlardan ibarettir. Tüzel kişiler ise çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Kişiler hukukunun konu başlıklarından bazıları şunlardır: Doğum, ölüm, gaiplik, hısımlık, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kısıtılılık, hısımlık, bir tüzel kişilik olarak vakıflar ve dernekler vs. Kişi hukuk düzeni açısından en önemli kavramlardan biridir. Özgen Hukuk, kişiler hukukuna  dair hukuki ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve dava hallerinde avukatlık hizmeti sağlamaktadır.