◊ Veraset İlamının Alınması

◊ Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davaları

◊ Tenkis Davaları

◊ Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

◊ Veraset Davası

◊ Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

◊ Mirasın Reddine Dair Davalar

◊ Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali İle Tescil Davaları