◊ Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

◊ Haksız Rekabet Davaları

◊ Türk Ticaret Kanunu’ ndan Doğan Çeşitli İhtilafların Çözümü