◊ Ayıplı Hizmet ve Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Hakları

◊ Banka Dosya Masraflarının İadesine İlişkin Dava ve İcra Takipleri